Барыын Моолда Сеңгел тываларының ырлары

Барыын Моолда Сеңгел тываларының ырлары. [Песни ценгельских тувинцев в Западной Монголии (на тувинском языке] / сост. Э. Таубе – Кызыл, 1995.

Номда ырларның сөстерин чамдык таварылгаларда амгы тыва шын бижилгениң дүрүмнерин барымдаалап эвес, а тургузукчунуң бижээнин ёзугаар парлаан.

Сураглыг немец эртемден – этнограф, фольклорист Эрика Таубе Моолда Баян-Өлгий аймактың Сеңгел сумузунда чурттап турар тываларга 1966 чылдан эгелеп каш катап чораан, оларпның аас чогаалының, этнографиязының талазы-биле хөй чүүлдерни, номнарны Германияга үндүрген. Ооң «Алтай тываларының тоолдары болгаш тоолчургу чугаалары» деп ному кырынга 1994 чылда үнген.

Категории : Arts-MusicГод: 1995Язык: тувинский
Страницы: 48 с.Издательство: Типография Госкомитета по печати и информации РТ.ISBN: нет

Translate »

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы