Өгбелер хөөмейи

Авамны Ооржак Чоят-Хоо уруу дээр. Ол 1916 чылда Бай-Тайганын Шуй суурга торуттунген. Боду бугу назынында кадарчылап келген. Авамдан «хоомейжилер дугайында тоолчургу чугаа дыннаан сен бе?» — деп айтырарымга, мынча дидир:— Мен ынчан бичии турган мен. Шуйга кончуг алдарлыг хоомейжилер чурттап…

12 июня 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Максима Чаламовича Дакпая

12 июня 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Максима Чаламовича Дакпая – виртуоза тувинского горлового пения, одного из основателей авторской школы, Народного хөөмейжи Республики Тыва. Творческий путь Максима Дакпая содержит в себе громадный творческий потенциал, что является не…

Тываның улустуң хөөмейжизи М.Ч. Дакпайның 100 харлаанында Ийме суурга Хөөмейжилер Оваазының ажыдыышкыны.

Максим Дакпайның «төк кээп дүшкен чери» — Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг сумузу (1919 ч.). Ооң ук дөзү Ховалыглар аймаандан үнген. Чөөн-Хемчик кожууннуң Ийме суурдан амыдыралче баштайгы базымнары ужукталган. Ооң хөөмейге хандыкшылы база моон эгелээн, ылаңгыя азыраан адазы, тыва хөгжүм херекселдериниң ус-шевери,…